Студентське самоврядування

Студентська рада складається із таких підрозділів:

 1. Президія РС
 2. Секретар
 3. Навчально-наукова комісія
 4. Культурно-мистецька комісія
 5. Житлово-побутова комісія
 6. Комісія по зв'язках з громадськістю
 7. Студентський профком
 8. Спортивно-масова комісія

 

Президія РС:

Студентський декан:

Башуцький Роман
Моб. тел: 0673502347
E-Mail:

Повноваження:

 • Організовує роботу РС.
 • Координує роботу голів структурних підрозділів.
 • Видає розпорядження в межах своїх повноважень, які обов'язкові для виконання всіма членами РС.
 • Ініціює питання про висловлення недовіри будь-якому голові Студентської ради факультету.
 • Підписує акти, прийняті РС, засвідчує цим відповідність їх змісту прийнятим цими органами рішенням, дає доручення від свого імені, укладає угоди в межах своїх повноважень.

 

 

ВО студентського декана:

Молодецька Вікторія Віталіївна
E-Mail: victoria_mol@mail.ru

Повноваження:

 • Організовує роботу РС.
 • Координує роботу голів структурних підрозділів.
 • Видає розпорядження в межах своїх повноважень, які обов'язкові для виконання всіма членами РС.
 • Ініціює питання про висловлення недовіри будь-якому голові Студентської ради факультету.
 • Підписує акти, прийняті РС, засвідчує цим відповідність їх змісту прийнятим цими органами рішенням, дає доручення від свого імені, укладає угоди в межах своїх повноважень.

 

 

Сектетар:

Кулинич (Владика) Марія Іванівна
Моб. тел: 0979977499
E-Mail: maria_vladyk@mail.ru

Повноваження:

 • Проводить роботу з підготовки засідання РС.
 • Складає протокол засідання.
 • Забезпечеє розроблення аналітичних, довідкових інших матеріалів з питань, що розглядаються.
 • Здійснює редагування проектів документів, що видаються РС.
 • Забезпечує ведення діловодства РС.
 • Виконує інші повноваження, віднесені до його компетенції.

 

 

Навчально-наукова комісія

Голова комісії:

Легкий Олег Андрійович
Моб. тел: 0977740414
E-Mail: lagoonmysterio@ukr.net

Повноваження:

 • Підтримує контакти з проректорами з навчальної та наукової роботи з метою вдосконалення навчального процесу та збільшення можливостей для наукового зростання.
 • Сприяє вирішенню на рівні керівництва університетом питань конфліктного характеру між студентами та викладачами.
 • Вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо зміни навчальних пограм та ефективнсті навчальногопроцесу.
 • Співпрацює з Студентським науковим товариством ТНЕУ та Радою молодих вчених.
 • Займається організацією наукових конфоренцій, круглих столів та семінарів.
Членами комісії є: Зінчук Дмитро, Бутусов Михайло

 


 
Культурно-мистецька комісія

Голова комісії:

Зіньків Олесь Миколайович
Моб. тел: 0636605716
E-Mail: ozinkiv@gmail.com

Повноваження:

 • Співпрацює з управліннм позанавчальної роботи та виховання ТНЕУ, користуванння всебічною його підтримкою.
 • Приймає активну участь у організації загально університетських заходів культурно-масового характеру.
 • Співнрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями України у сфері культурно-масової роботи.
 • Організовує подорожі та екскурсії.
 • Організовує семінари, тренінги та публічні зутрічі з відомими людьми.
 • Організовує роботу зі спонсорами та проводити рекламні ккампанії.
Членами комісії є: Несторович Лариса, Гомівка Христина, Нестерук Юлія

 

Житлово-побутова комісія

Голова комісії:

Рижук Вікторія
Моб. тел: 0682052661
E-Mail: Naka2892@mail.ru

Повноваження:

 • Користується всілякою підтримкою поректора соціально-економічного розвитку та директору студмістечка.
 • Співпрацює із радами гуртожитків щодо вирішення поблем студентів, які мешкають в гуртожитках.
 • Здійснює контроль за дотриманням дисципліни, порядку та моральних норм в приміщенні студентського гуртожитку.

Членами комісії є: Зіньків Олесь, Зелена Валентина

 

 

Комісія по зв'язках з громадськістю

Голова комісії:

Кухаришин Олександр Андрійович
Моб. тел: 0982828376
E-Mail: redbobeer@mail.ru

Повноваження:

 • Налагоджує і підтримує зв’язки з іншими ВНЗ, дізнається про різні конференції, культурні заходи, семінари, підтримує їх орзанізацію та інформує студенство університету.
 • Поширює інформаціцю про діяльність студентського самоврядування серед студентів.
 • Здійснює підтримку інформаційних стендів.
 • Готує та поширює статті, сюжети, репортажі серед засобів масової інформації.
Членами комісії є: Сохацький О.Ю.

 

 

Спортивно-масова комісія:

Рудніцька Тетяна Анатоліївна
Моб. тел: 0971219768

Повноваження:

 • Вносить адміністрації університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, розвитку студентського самоврядування.
 • Контролює правильність нарахування стипендій та інших виплат студентам.
 • Спільно з адміністрацією:

- розподіляє житловий фонд гуртожитків;

- сприяє розвитку навчальної, науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності студентів.

- вирішує питання розподілу стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів

 

 

Ось такі ми є: веселі, життєрадісні, енергійні і трішечки непосидючі ). А які ви?

Будемо раді познайомитись із вами.

Інформація

Метою студентського самоврядування в УНФЕМ є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
 
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Органи студентського самоврядування приймають акти, що   регламентують   їхню   організацію   та діяльність; проводять організаційні,      наукові,      культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у   вищому навчальному закладі; розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках; виконують інші функції.

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).