Students Government

Студентська рада складається із таких підрозділів:

 1. Президія РС
 2. Секретар
 3. Навчально-наукова комісія
 4. Культурно-мистецька комісія
 5. Житлово-побутова комісія
 6. Комісія по зв'язках з громадськістю
 7. Студентський профком
 8. Спортивно-масова комісія

 

Президія РС:

Студентський декан:

Гетьман Роман Петрович
Моб. тел: 0968786411
E-Mail: vmartino@mail.ru

Повноваження:

 • Організовує роботу РС.
 • Координує роботу голів структурних підрозділів.
 • Видає розпорядження в межах своїх повноважень, які обов'язкові для виконання всіма членами РС.
 • Ініціює питання про висловлення недовіри будь-якому голові Студентської ради факультету.
 • Підписує акти, прийняті РС, засвідчує цим відповідність їх змісту прийнятим цими органами рішенням, дає доручення від свого імені, укладає угоди в межах своїх повноважень.

 

 

Заступник студентського декана:

Нечипорук Юрій Юрійович
Моб. тел: 0930270158
Е-Mail: nechyporukyura2009@rambler.ru

Повноваження:

 • Виконує обов'язки Студдекана в разі його відсутності.
 • Контролює здійснення керівниками структурних підрозділів РС їх повноважень.
 • Веде організаційну та інщу роботу з питань взаємодії РС з Університетською радою студентів.
 • Виконує інші повноваження, віднесені до його компетенції.

 

 

Сектетар:

Владика Марія Іванівна
Моб. тел: 0979977499
E-Mail: maria_vladyk@mail.ru

Повноваження:

 • Проводить роботу з підготовки засідання РС.
 • Складає протокол засідання.
 • Забезпечеє розроблення аналітичних, довідкових інших матеріалів з питань, що розглядаються.
 • Здійснює редагування проектів документів, що видаються РС.
 • Забезпечує ведення діловодства РС.
 • Виконує інші повноваження, віднесені до його компетенції.

 

 

Навчально-наукова комісія

Голова комісії:

Стах Юрій Сергійович
Моб. тел: 0973806974
E-Mail: jurastakh@rambler.ru

Повноваження:

 • Підтримує контакти з проректорами з навчальної та наукової роботи з метою вдосконалення навчального процесу та збільшення можливостей для наукового зростання.
 • Сприяє вирішенню на рівні керівництва університетом питань конфліктного характеру між студентами та викладачами.
 • Вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо зміни навчальних пограм та ефективнсті навчальногопроцесу.
 • Співпрацює з Студентським науковим товариством ТНЕУ та Радою молодих вчених.
 • Займається організацією наукових конфоренцій, круглих столів та семінарів.
Членами комісії є: Кульчинська М.А, Дзьоба В.В, Брикайло Х. М., Маринович О.М., Мельник О.О.

 


 
Культурно-мистецька комісія

Голова комісії:

Зіньків Олесь Миколайович
Моб. тел: 0636605716
E-Mail: ozinkiv@gmail.com

Повноваження:

 • Співпрацює з управліннм позанавчальної роботи та виховання ТНЕУ, користуванння всебічною його підтримкою.
 • Приймає активну участь у організації загально університетських заходів культурно-масового характеру.
 • Співнрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями України у сфері культурно-масової роботи.
 • Організовує подорожі та екскурсії.
 • Організовує семінари, тренінги та публічні зутрічі з відомими людьми.
 • Організовує роботу зі спонсорами та проводити рекламні ккампанії.
Членами комісії є: Груць М.М., Волкова М.М., Гомівка Х.М., Дідуник Д.О., Десятнюк В.В, Широкова О.О, Ратушняк М. О.

 

Житлово-побутова комісія

Голова комісії:

Ракітіна Наталія Михайлівна
Моб. тел: 0973714389
E-Mail: nata_rakitina@rambler.ru

Повноваження:

 • Користується всілякою підтримкою поректора соціально-економічного розвитку та директору студмістечка.
 • Співпрацює із радами гуртожитків щодо вирішення поблем студентів, які мешкають в гуртожитках.
 • Здійснює контроль за дотриманням дисципліни, порядку та моральних норм в приміщенні студентського гуртожитку.

 

 

Комісія по зв'язках з громадськістю

Голова комісії:

Дубина Ольга Володимирівна
Моб. тел: 0988039662
E-Mail: olga.dubyna@gmail.com

Повноваження:

 • Налагоджує і підтримує зв’язки з іншими ВНЗ, дізнається про різні конференції, культурні заходи, семінари, підтримує їх орзанізацію та інформує студенство університету.
 • Поширює інформаціцю про діяльність студентського самоврядування серед студентів.
 • Здійснює підтримку інформаційних стендів.
 • Готує та поширює статті, сюжети, репортажі серед засобів масової інформації.
Членами комісії є:Сохацький О.Ю., Кухаришин О.А., Дзьоба В.В.

 

Інформаційний відділ

Голова комісії:

Кухаришин Олександр Андрійович
Моб. тел: 0660490751
E-Mail: Redbobeer@mail.ru

Повноваження:

 • Проовадить інформаційне оновлення та підтримку власного студентського сайту.
 • Розробляє та виготовляє рекламний матеріал.

 

Ось такі ми є: веселі, життєрадісні, енергійні і трішечки непосидючі ). А які ви?

Будемо раді познайомитись із вами.

 

Information

 

Метою студентського самоврядування в УНФЕМ є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Органи студентського самоврядування приймають акти, що   регламентують   їхню   організацію   та діяльність; проводять організаційні,      наукові,      культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у   вищому навчальному закладі; розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках; виконують інші функції.

Our graduates on world map

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).