Структура

Кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Контактна інформація
Адреса: Україна, 46000
м.Тернопіль, бульвар Шевченка 9,
корпус ТНЕУ №10, каб. 44.
Телефони:
 • внутрішній: 19-227,
 • міський: (0352) 43-52-43
Електропошта: lidia_kurant@yahoo.com.

Завідувач кафедри
Вергун Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 

Кафедру ділової комунікації та організаційної поведінки було створено 16 грудня 2005р. з метою контролю і покращення якості викладання дисциплін, що читаються англійською мовою, а також для забезпечення наступності і узгодженості програмних вимог щодо англійської мови професійного спрямування як предмету. За умови досягнення цієї комплексної мети студенти отримають не лише достатньо високий рівень комунікативних компетенцій і мислення, але й відповідний рівень здатності адаптуватися у полікультурному бізнес-середовищі.

Кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Курант Л.С. Навчальний процес на кафедрі забезпечують ще 2 кандидати наук: кандидат філологічних наук, доцент Батрин Н.В., кандидат філологічних наук, доцент Вергун Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент Федорова І. А., кандидат педагогічних наук, заступник декана з питань гуманітарної освіти та виховання, Мудра О. М., три викладачі: Шумська С. Є., Бучинська Т. В., та старший лаборант Мандзій Л. В..

Викладачі читають лекції та ведуть практичні заняття з наступних дисциплін:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Комунікації в бізнесі
 • Організаційна поведінка
 • Імідж-менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Контракти ЗЕД
 • Основи психології
 • Психологія та педагогіка (для бакалаврів)
 • Психологія менеджменту (для магістрів)

Крім цього викладачами кафедри розроблені програми і робочі програми елективних курсів для магістрів:

 • Протокол і етикет
 • Переговори у зовнішньоекономічній діяльності
 • Орієнтація у полікультурному бізнес-середовищі

 

У своїй роботі викладачі кафедри широко застосовують новітні методи навчання і контролю знань: тести, аудіо- та відео конференції, презентації, тренінги, дискусії, полілоги для активізації пошукового навчання і творчого мислення студентів.

Оскільки кафедра комунікації та організаційної поведінки є надто молодою, то спільними працями особливо похвалитися ще не може. Однак кожен з викладачів приєднався до розробки плану і проведення наукового дослідження загально кафедральної теми: Моніторинг комунікативної поведінки ділової людини.

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри є досить широкою. Це і проблеми лінгвістики, а саме: інваріантне значення слова, перекладознавчий і контрастивний аналізи, і особливості між культурної ділової комунікації, і соціальний зміст англомовної комунікації та ін.

У загальному колектив кафедри налаштований на спільну плідну результативну роботу і з упевненістю дивиться у майбутнє.

 

Структурні підрозділи УНФEM

зовнішній екзаменатор УНФЕМ,
професор,  доктор наук
М. Пітер ван дер Гук
Роттердамского Університету ім. Еразмуса,
Нідерланди

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).