Структура

Читальний зал УНФЕМ

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 46000
м. Тернопіль
бульвар Шевченка, 9,
корпус ТНЕУ №10, каб. 41-42.
Сайт: http://library.tneu.edu.ua/
Телефони:
  • внутрішній 19-228.
Возьний Казимир Зіновійович, директор бібліотеки, кандидат економічних наук
 
Бібліотека Тернопільського національного економічного університету  започаткована у1967 році, як інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ навчального закладу. Вона здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу та працівників структурних підрозділів ТНЕУ. Фонд – універсальний. До складу входять навчальні, наукові, науково-популярні, періодичні, довідкові, інформаційно-бібліографічні видання українською, російською та іноземними мовами (на традиційних та електронних носіях інформації).
 
Місія Бібліотеки полягає у накопиченні, створенні, збереженні й організації власних та світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в Університеті, здійсненню навчального та наукового процесів Університету відповідно до європейських освітніх стандартів, шляхом якісного та оперативного доступу до інформаційного простору як локальних, так і віддалених користувачів.
 
Головне завдання нашої бібліотеки – служити інтересам Його Величності Читачу!
 
Структурним підрозділом бібілотеки ТНЕУ є читальний зал УНФЕМ, який розпочав свою роботу на Україно-Нідерландському факультеті економіки та менеджменту у 2002 році.
 
Сьогодні фонд читального залу являє собою зібрання документів на різних носіях інформації: книги, журнали, мікрофільми, CD і нараховує 7181 примірник документів. Це оригінальні зарубіжні видання, книги з економіки, маркетингу, менеджменту; довідкова, учбова, художня література англійською, українською, російською мовами.
Періодичні видання є джерелом оперативної різногалузевої інформації.
Щорічно відділ отримує понад 2390 примірників газет і журналів з різних напрямів та актуальних тематик. До послуг читачів безкоштовне ксерокопіювання документів.
 
Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває вільний доступ до мережі Internet. В читальному залі створено два автоматизованих  робочих місця, де читачі мають можливість користуватися web – сайтом бібліотеки (http://library.tneu.edu.ua ). Тут Ви маєте можливість самостійно або з допомогою бібліотекаря здійснити пошук необхідної літератури, переглянути фонди електронної бібліотеки, яка містить повнотекстові бази даних навчальної та наукової літератури, методичні посібники та іншу корисну інформацію.
 
Вимоги сьогодення спонукають впроваджувати в роботу бібліотеки інноваційні проекти. Наприклад, на веб-сайті працює “ Віртуальна довідкова служба” - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації, “Віртуальна виставка”, зведений каталог періодичних видань всіх структурних підрозділів бібліотеки, відкрито вільний доступ до електронного ресурсу Global Market Information Database (GMID Passport) компании Euromonitor International, ELibUkrелектронної бібліотеки Українита, тестові доступи до інших світових ресурсів інформації.    Бібліотека. використовує у роботі програмне забезпечення УФД/Бібліотека, яке дає можливість відбору та перегляду інформації електронного каталогу, а саме:
- Пошук документів за заданими критеріями;
- Перегляд інформації про наявність документів в фондах бібліотеки;
- Перегляд електронних копій документів в разі їх наявності.
 
Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів бібліотеки і складовою частиною віртуального обслуговування , так як дозволяє користувачам комфортно і оперативно отримувати максимально повну інформацію про документи традиційного (паперового) фонду і матеріалів в електронному вигляді.
 
За роки своєї діяльності бібліотека економічного університету завжди знаходиться у постійному розвитку, пошуку нових ідей і новацій, активно працює над створенням ефективного і комфортного сервісу у пошуку та отриманні інформації, а використання комп`ютерів, локальних мереж і новітнього програмного забезпечення в кінцевому результаті підвищує якість і ефективність роботи бібліотекарів та читачів.

В кожному студентові закладено лідерський потенціал, задатки яскравої особистості. Щоб реалізувати свої можливості , молодій людині потрібно оволодіти певними знаннями. І тут на допомогу їм приходять два висококваліфіковані фахівці бібліотечної справи : Мокрій Галина Михайлівна – завідувач сектору бібліотеки і Худобей Наталя Володимирівна – бібліотекар 2 категорії. Вони допомагають у підборі літератури для написання курсових робіт, рефератів, привчаючи читачів користуватися каталогами бібліотеки, стараються постійно покращувати якість обслуговування читачів.

 

Випускники УНФЕМ на карті світу

Map alumni
©Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту (1993-2013).